Regulamin Konkursu „CO jest GRANE…?!!”

REGULAMIN KONKURSU

„CO jest GRANE…?!!”

organizowanego w ramach promocji produktów My MUSIC ANGEL

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „CO jest GRANE…?!!”.

i jest zwany dalej: „Konkursem muzycznym”.

 

2. Organizatorem Konkursu jest 2S Media Spółka z o.o. Ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa. NIP: 525 23 37 575

 

3. Fundatorem Nagród jest 2S Media, dystrybutor urządzeń My MUSIC ANGEL, zwany dalej Fundatorem.

 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony na fanpage marki My MUSIC ANGEL na portalu społecznościowym Facebook.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto podejmie się uczestnictwa w konkursie.

 

2. Uczestnikiem może być każdy użytkownik portalu społecznoścowego Facebook, ale który

a) nie jest pracownikiem 2S Media, nie jest organizatorem konkursu

b) udzieli odpowiedzi na pytanie konkursowe opublikowane na osi czasu fanpage  marki My MUSIC ANGEL

 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoby biorące udział w Konkursie muszą posiadać aktywny profil na portalu społecznościowym Facebook

 

4. Konkurs odbędzie się w formie pisemnej.

a) pytania zadawane będą na łamach fanpage marki My MUSIC ANGEL, mniej więcej co 10 dni, w formie filmiku Video, opublikowanego na portalu YouTube. Na filmie Video zawarta będzie podpowiedź muzyczna.

 

§ 3

TEMATYKA KONKURSU

1. Pytania konkursowe będą dotyczyły wiedzy muzycznej połączonej ze sztuką kojarzenia fragmentów utworów z ich oryginalnym wykonaniem. Pytanie konkursowe wymagać będzie od uczestnika konkursu dwuczłonowej odpowiedzi: tytuł utworu oraz jego wykonawcę.

 

§ 4

NAGRODY

 

1. Nagrody w Konkursie przewidziane są dla Uczestnika, który udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi w czasie trwania konkursu. Konkurs składać się będzie z 8 rund. W przypadku, gdy wynik konkursu nie rozstrzygnie zwycięscy, Jury konkursu ustali zwycięzcę sugerując się: szybkością udzielonych odpowiedzi (kto szybciej udzielił odpowiedzi w poszczególnych rundach), poziomu zaangażowania. Jeżeli powyższa analiza nie wyłoni zwycięzcy, nastąpi Losowanie. Polegać ono będzie na zapisaniu Imion uczestników, spośród których losowo wybrany zostanie jeden uczestnik.

 

2. Nagrodą główną w Konkursie jest  urządzenie My MUSIC ANGEL, model MA05BT.

 

3. Wręczenie nagród odbędzie się drogą pocztową, po zgłoszeniu swoich danych teleadresowych przez zwycięzcę do organizatora konkursu

 

§ 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest korzystanie z autentycznego profilu na Facebook.

 

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

 

§ 6

Jury

1. W skład Jury wchodzą 3 osoby:

a) Administrator fanpage My MUSIC ANGEL

b) przedstawiciel zarządu 2S MEDIA

c) Dyrektor sekcji PR marki My MUSIC ANGEL

 

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.